Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η αυταπάτη της ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους

Tου Φώτη Κόλλια

Οι δυσλειτουργίες, κυρίως στο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών μέσω των γνωστών μπλε κάδων, οδηγούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε σαφή αλλαγή της εφαρμογής των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και του θεσμικού πλαισίου για τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα.

«Οι δεκάδες καταγγελίες για τους μπλε κάδους ανακύκλωσης (σ.σ.: τους οποίους διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης - ΕΕΑΑ) αρχίζουν πλέον να λειτουργούν αποτρεπτικά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών», υποστηρίζουν στο ΥΠΕΚΑ.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο άλλο ένα βίντεο που αποτυπώνει την αποτυχία του συστήματος των μπλε κάδων. Στο βίντεο φαίνονται οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Μοσχάτου να αδειάζουν στο ίδιο απορριμματοφόρο τόσο τους μπλε κάδους ανακύκλωσης όσο και τους κάδους με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Πρόσφατα υπήρξε παρέμβαση κατοίκων στην Κόρινθο, επειδή οι μπλε κάδοι είχαν μετατραπεί σε εστία μολύνσεως στην είσοδο σχολικού συγκροτήματος.

Στο Υπουργείο καταγράφονται και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες μεταφέρονται στη χωματερή τόσο τα οικιακά σκουπίδια όσο και τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία υποτίθεται πως τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.

Την ίδια στιγμή που η διοίκηση της ΕΕΑΑ «πανηγυρίζει» για τη συνεχή αύξηση των ανακυκλούμενων υλικών, πυκνώνουν τα παράπονα των πολιτών. Όσοι παρακολουθούν τα συστήματα ανακύκλωσης (και ειδικά το σύστημα της ΕΕΑΑ με τους μπλε κάδους) υποστηρίζουν πως όποιος μελετήσει τις λεπτομέρειες θα καταλάβει γιατί απαξιώνεται σταδιακά το μοντέλο των μπλε κάδων ανά την Ελλάδα.

Οι σημαντικές λεπτομέρειες είναι ότι η ΕΕΑΑ μαζεύει κυρίως χαρτί/χαρτόνι (σε ποσοστό άνω του 70% των συλλεγόμενων ποσοτήτων), ενώ τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί) ανακυκλώνονται σε μικρό ποσοστό. Όταν «διαφημίζει» τις επιδόσεις της, η ΕΕΑΑ «ξεχνά» να αναφέρει ότι από την έναρξη λειτουργίας της (το 2003) έως σήμερα δεν έχει επιτύχει ποτέ τους ποσοτικούς στόχους που ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τόσο για το σύνολο των ποσοτήτων όσο και ανά υλικό (εκτός του χαρτιού).

Η ΕΕΑΑ «ξεχνά» να αναφέρει ότι από τις ποσότητες που δηλώνει ότι συλλέγει, μόνο το 38% περίπου προέρχεται από τους μπλε κάδους. Οι υπόλοιπες ποσότητες αφορούν σε βιομηχανικά απόβλητα, που συλλέγονται από εμπόρους, χωρίς τη συνεισφορά και χωρίς υποδομή της ΕΕΑΑ.

Η ΕΕΑΑ «ξεχνά» να αναφέρει ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχει εισπράξει περισσότερα από 210.000.000 ευρώ για να επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που έχει θέσει, αλλά δεν το έχει ακόμα καταφέρει. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα και μάλιστα σημαντικά. Γιατί όμως υπήρξε αποτυχία και απαξίωση του συστήματος των μπλε κάδων; Πρώτον, επειδή η εταιρεία υποχρεώνει τους υπερχρεωμένους δήμους να κάνουν τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους και μάλιστα με δικές τους δαπάνες.

Συνεπώς ο δήμος δεν μπορεί να δαπανά χρήματα για λογαριασμό ενός συστήματος, ενώ επιπλέον δεν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια των δημοτικών υπαλλήλων. Γι’ αυτό και πυκνώνουν τα παράπονα για άδειασμα των μπλε κάδων στα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν τα υπόλοιπα σκουπίδια.

Η ΕΕΑΑ είναι το μοναδικό από τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης που στην ουσία υποχρεώνει τους δήμους να συλλέγουν και να μεταφέρουν τα υλικά. Έτσι οι ΟΤΑ επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος (από τα καύσιμα μέχρι τις ανθρωποώρες των δημοτικών υπαλλήλων).

Η ΕΕΑΑ πρέπει με βάση τη συμφωνία να τους αποζημιώνει, αλλά μόνο το 2009 έλαβαν κάποια χρήματα που καλύπτουν ένα μόνο τμήμα του κόστους τους. Δια της συγκεκριμένης μεθόδου, η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει στην ουσία το αποτέλεσμα της προσπάθειας.

Δεύτερο, την ίδια στιγμή που οι δήμοι επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος και πολλαπλασιάζονται τα παράπονα, η ΕΕΑΑ διαθέτει υψηλά διαθέσιμα (καταθέσεις ύψους 48 εκατ. ευρώ, ως αδιάθετο αποθεματικό στα τέλη του 2009!).

Για κάποιους στο υπουργείο αυτό δείχνει πως η εταιρεία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το επιχειρησιακό σχέδιό της και δεν προχωρά τις επενδύσεις με τους απαραίτητους ρυθμούς, και γι’ αυτό απομακρύνεται το ενδεχόμενο επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης που θέτουν οι κοινοτικές οδηγίες. Τρίτο, στο υπουργείο φοβούνται πως αν υπάρξουν καταγγελίες, τότε οι δήμοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν χρήματα (τέλη καθαριότητας) στους πολίτες.

Οι ΟΤΑ καλύπτουν το κόστος συλλογής και μεταφοράς των υλικών που συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους μέσω των τελών καθαριότητας τα οποία, όμως, είναι ανταποδοτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για υπηρεσίες καθαριότητας. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν εντάσσεται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τέταρτο, αρκετοί υποστηρίζουν πως η τοποθέτηση των μπλε κάδων δίπλα στους κάδους για τα υπόλοιπα απορρίμματα εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, μόνο στην Ελλάδα το χαρτί και το γυαλί συλλέγονται στον ίδιο (μπλε) κάδο, με κίνδυνο να περιοριστεί η δυνατότητα επεξεργασίας/ανακύκλωσης.

Πώς λειτουργεί η ανακύκλωση

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ (βιομηχανίες, κ.λπ.) για ανακύκλωση και οι φορείς διαχείρισης στην ουσία διαχειρίζονται τα χρήματα των καταναλωτών. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στις συσκευές και τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής υπάρχει ενσωματωμένο ένα ποσοστό περίπου 2 τοις χιλίοις, επί της τιμής του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται από τον υπόχρεο για την ανακύκλωση.

Η ΕΕΑΑ είναι ένα από τα 11 εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από ισχυρές βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις. Το 2009 στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν (με 65%) 20 επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% ελέγχεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Η εταιρεία εισπράττει ετήσια συνδρομή (σημαντικού ύψους...) από τα περίπου 1.550 μέλη της. Πέρυσι εκτιμάται πως έλαβε περί τα 29 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα μισά από τα περίπου 70 εκατ. που εισέπραξαν από τους υπόχρεους τα 11 συστήματα ανακύκλωσης.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Anakyklwsi ston peiraia-recycling in pireaus

Ανακύκλωση: Πού πάνε οι μπλε κάδοι;
Τους βλέπουμε παντού: Στα στενά, σε κεντρικούς δρόμους, εξοστρακισμένους από ασυνείδητους που θέλουν να παρκάρουν, σε πάρκα, έξω από χώρους διασκέδασης, ακόμα και κάτω από τα σπίτια μας.
Οι μπλε κάδοι πρωτοεμφανίστηκαν το 2005 στο κέντρο και τα περίχωρα χωρίς να ξεπερνούν τους 600 σε αριθμό, για να φτάσουν να διπλασιαστούν τα τελευταία χρόνια. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει γύρω από αυτούς είναι δεκάδες και οι επικριτές τους αρκετοί.


Ο κύριος άξονας στον οποίο βασίζεται η κριτική σχετικά με την ανακύκλωση στην Αθήνα συνοψίζεται σε μία απλή ερώτηση: Που καταλήγουν οι μπλε κάδοι; Γίνεται όντως διαχωρισμός και ανακύκλωση των υλικών που πετάμε σε αυτούς ή αντιμετωπίζονται ως απλά σκουπίδια και μεταφέρονται στις χωματερές; Έχοντας αυτές τις αντιλήψεις κατά νου, αλλά και από προσωπική περιέργεια (που τελικά δεν σκότωσε τον… ρεπόρτερ) αποφάσισα να ακολουθήσω από κοντά βήμα βήμα την διαδικασία της αποκομιδής των μπλε κάδων της Αθήνας και του αδειάσματος τους σε ιδιωτικό εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου…

….όντως ανακυκλώνονται (της Αθήνας τουλάχιστον). Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κυριακή 26 Απριλίου ώρα 21:00. Έχω μόλις φτάσει στην Ιερά Οδό στην Διεύθυνση καθαριότητας, απ’ όπου ξεκινάνε τα φορτηγά της αποκομιδής. Ο υπεύθυνος κ. Αλεξάκης με ενημερώνει σχετικά με τα προγράμματα: «Τον τελευταίο χρόνο έχουν προστεθεί καινούργια προγράμματα αποκομιδής από τους Δήμους. Σε αυτό έχει συμβάλει πολύ η ευαισθητοποίηση του Δήμου Αθηναίων, αλλά και των περιχώρων. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν κάποιος θέλει να ξεφορτωθεί κάποια ηλεκτρική συσκευή, μπορεί να καλέσει στο 3467720 και να έρθουν να την πάρουν». Σε ερώτηση μου για την λογική της ανακύκλωσης γενικότερα, ο κ. Αλεξάκης θεωρεί ότι πρόκειται για ένα λειτούργημα, το οποίο φυσικά συναντάει πολλά προβλήματα. "Ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα πολλά για την ανακύκλωση με αποτέλεσμα ένα 30% των απορριμμάτων στους κάδους να είναι σκουπίδια." Το ποσοστό αυτό είναι και μεγαλύτερο σε περιοχές όπως η Κυψέλη. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, ο κόσμος έχει μάθει τι πρέπει να πετάει και τι όχι. «Καθημερινά τρέχουν 18 δρομολόγια /προγράμματα αποκομιδής που μαζεύουν περίπου 80-100 τόνους ανακυκλώσιμου υλικού ημερησίως»

Η ώρα έχει πάει ήδη 21:30 και επιβιβάζομαι σε ένα από τα φορτηγά. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε επικεντρώνεται στο Κολωνάκι και στις γύρω περιοχές. Απ’ ότι μου λένε οι υπάλληλοι δεν θα δω πολλά πράγματα στους κάδους. Τις Κυριακές δεν έχει τόση πολλή δουλειά όσο τις καθημερινές και τα δρομολόγια τελειώνουν συνήθως πιο γρήγορα. Ξεκινάμε από Αθηνών, Αχιλλέως και Μάρνης για να φτάσουμε Χαλκοκονδύλη, Ακαδημίας και Σόλωνος. Παρατηρώ, ότι στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους δεν υπάρχουν μπλε κάδοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται στα στενά και είναι αρκετά λογικό: Ποιος θα περπατήσει 2 τετράγωνα για να τα ρίξει στην ανακύκλωση; Συνεχίζουμε Χαριλάου Τρικούπη, Αθηνάς, Κλαυθμώνος και Ιπποκράτους. Στην Ιπποκράτους οι κάδοι είναι γεμάτοι, αλλά όχι από ανακυκλώσιμα. Είναι τίγκα στο σκουπίδι και βρωμάνε. «Ο κόσμος βαριέται να περάσει απέναντι και να τα πετάξει στους μεταλλικούς (αυτούς που είναι για τα σκουπίδια) και τα αφήνει στους μπλε» μου λέει ο οδηγός κ. Νικολάου.
 Όντως, οι μπλε κάδοι που είναι ακριβώς κάτω από τις πολυκατοικίες είναι γεμάτοι από κάθε λογής σκουπίδια και ελάχιστα ανακυκλώσιμα

Στις χωματερές καταλήγουν εκατοντάδες τόνοι ανακυκλώσιμων υλικώνΣε χωματερές και ΧΥΤΑ καταλήγουν εκατοντάδες τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, ως αποτέλεσμα της ελλιπέστατης λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης στη χώρα. Επιθεωρητές περιβάλλοντος σημειώνουν πως για το φαινόμενο αυτό, το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, διενεργούνται έλεγχοι για να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο του συστήματος ανακύκλωσης εντοπίζεται το πρόβλημα και να επιβληθούν κυρώσεις.
«Υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία ότι μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών οδηγούνται είτε πριν είτε μετά τη διαλογή σε ΧΑΔΑ ή ΧΥΤΑ» δηλώνει στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» ο γενικός επιθεωρητής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Μέρκος. Οι έλεγχοι εστιάζονται σε παραγωγούς, μεταφορείς, διαλογείς καθώς και τελικούς επεξεργαστές.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επικαλείται η εφημερίδα, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή προέλευσης των δεμάτων:
1. Κάποια από τα 25 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που λειτουργούν ανά την επικράτεια δεν κάνουν σωστή επεξεργασία των υλικών που διαχωρίζουν, με αποτέλεσμα οι αγοραστές των προϊόντων τους (που είναι συνήθως εργοστάσια ανακύκλωσης-κατασκευής χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού) να μην τα αγοράζουν και τελικώς τα δέματα να οδηγούνται στην χωματερή.
Στα ΚΔΑΥ με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμεικτα απόβλητα που συλλέγονται από τους μπλε κάδους και ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα υλικά που εξάγονται από ένα ΚΔΑΥ είναι εμπορεύσιμα μόνο αν πληρούν προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωσή τους. Έτσι, αν, για παράδειγμα, ένα δέμα χαρτιού είναι επιβαρημένο με ορυκτέλαια, θα επιστραφεί στον ΚΔΑΥ.
Τη λειτουργία των ΚΔΑΥ εποπτεύει η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Οπως δήλωσαν εκπρόσωποι της εταιρείας, «τα ΚΔΑΥ που συνεργάζονται με την εταιρεία, οφείλουν να λειτουργούν με βάση το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές νομικό πλαίσιο και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις που έχουν λάβει. Εφόσον τα περιστατικά αφορούν συνεργαζόμενα ΚΔΑΥ ή ΟΤΑ, η ΕΕΑΑ θα λάβει τα μέτρα που προβλέπονται». Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα περιστατικά που αναφέρονται από τις αρμόδιες αρχές.
2. Το δεύτερο σενάριο εστιάζει σε εταιρείες περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που μισθώνουν δήμοι ή μεγάλες βιομηχανίες. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται αντί, ως οφείλουν, να προωθούν το υλικό σε ΚΔΑΥ ή εργοστάσια ανακύκλωσης, να το δεματοποιούν και να το πετάνε σε χωματερές, τις περισσότερες φορές επειδή ο σκουπιδότοπος βρίσκεται... στο δρόμο τους.
3. Δήμοι που θέλοντας να απαλλαγούν από το κόστος της ορθής διαχείρισης των οικιακών απόβλητων τα απορρίπτουν σε σκουπιδότοπους.
Ο καταναλωτής, βέβαια, πληρώνει εκ των προτέρων την ανακύκλωση του προϊόντος που αγοράζει, αφού στην τελική τιμή έχει ενταχθεί κάποιο ποσό για το σκοπό αυτό. Το ποσό αποδίδεται από τον έμπορο στην ΕΕΑΑ, η οποία με τη σειρά της το αποδίδει στους διαλογείς.
Υπολογίζεται πως, κατά μέσο όρο, ένα 15%-30% του περιεχομένου των μπλε κάδων δεν ανακυκλώνεται. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι πολίτες πετούν στους μπλε κάδους, εκτός από υλικά συσκευασίας, και οργανικά απόβλητα είτε γιατί από τα ΚΔΑΥ προκύπτουν υπολείμματα, όπως μικρά κομμάτια χαρτιού, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από την υπάρχουσα τεχνολογία.


Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Λύση για σωστή ανακύκλωση: Συστηματικός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων από την πηγή της κιόλας


«Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή»

Ανακύκλωση με διαλογή των υλικών στην πηγή, προτείνει στον Δήμο Αθηναίων η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των κατοίκων Εξαρχείων.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, έχουν να κάνουν:
* Με την τήρηση της νέας οδηγίας για τα απορρίμματα (2008/98/ΕΚ), η οποία απαιτεί η διαλογή να γίνεται στην πηγή, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Αθηναίων.
* Με την τοποθέτηση τεσσάρων κλειστών κάδων διαφορετικού χρώματος, έναν για κάθε ανακυκλούμενο υλικό (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί). Εν προκειμένω, οι υπάρχοντες μπλε κάδοι μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα εξ αυτών των υλικών.
* Με την ενημέρωση των κατοίκων πόρτα πόρτα για το νέο σύστημα ανακύκλωσης.
Οπως επισημαίνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των κατοίκων Εξαρχειών, τους δύο τελευταίους μήνες ο Δήμος Αθηναίων τοποθέτησε στα Εξάρχεια μικρό αριθμό μπλε μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης, χωρίς σήμανση και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τη σωστή χρήση τους.
Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι εν λόγω κάδοι σε ποσοστό άνω του 40% με κοινά σκουπίδια, τα οποία καταλήγουν στη χωματερή.
Κατά την Επιτροπή Πρωτοβουλίας κατοίκων Εξαρχείων, «το ζήτημα είναι ότι ενώ το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας (νόμος 2939/2001) έγινε για να "τρέξει" η ανακύκλωση, το μόνο που "τρέχει" μέχρι στιγμής είναι το χρήμα από τις τσέπες μας. Διότι και τέλος ανακύκλωσης χρεωνόμαστε κάθε φορά που αγοράζουμε ένα προϊόν και υψηλά δημοτικά τέλη πληρώνουμε και σωστή ανακύκλωση δεν γίνεται...».
Για την κατάθεση των προτάσεών της προς τον Δήμο Αθηναίων, η εν λόγω Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και επιτυχή ελληνικά παραδείγματα ανακύκλωσης στην πηγή, όπως στους Δήμους Βύρωνα, Κοζάνης κ.ά.

Οταν η ανακύκλωση στους μπλε κάδους πάει στα... σκουπιδια! (part ν)


Ανακύκλωση: Στα… Άδυτα των μπλε κάδων

Το ΟΙΚΟ έκανε «βουτιά» σε δεκάδες κάδους σε όλη την Αθήνα και έμαθε... από τα λάθη μας. Φαίνεται πως μετά από πέντε χρόνια «γνωριμίας», η σχέση μας με την ανακύκλωση συσκευασιών παραμένει ένα μυστήριο.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν τι ακριβώς πετάμε στους μπλε κάδους και πώς. Αφού διαπιστώσαμε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη, συντάξαμε τον οδηγό του καλού ανακυκλωτή. 
Καλή επιτυχία.


ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ

1. Βρόμικες συσκευασίες
Είναι ένα λάθος που εντοπίσαμε σχεδόν σε όλους τους κάδους. Μπουκάλια μισογεμάτα με χυμούς και αναψυκτικά, κεσεδάκια με απομεινάρια από γιαούρτι, σκεύη αλουμινίου από έτοιμα αγορασμένα γεύματα -με το φαΐ που περίσσεψε-, συσκευασίες με το λάδι που έχει μείνει από το περιεχόμενό τους, καλαμάκια με το σουβλάκι που δεν φάγαμε και πολλά άλλα. Το πρόβλημα που δημιουργείται από αυτά είναι ότι αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο στα εργοστάσια διαλογής και έτσι εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι σε αυτά.  
Η λύση δεν είναι βέβαια να σαπουνίσουμε τη συσκευασία - μη γινόμαστε υστερικοί ούτε σπάταλοι στο νερό. Ένα μικρό ξέπλυμα ή ένα σκούπισμα με τις χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετό.

2. Σφιχτοδεμένες σακούλες
Η λογική των μπλε κάδων θέλει τα σκουπίδια χύμα.  
Bέβαια, κάτι τέτοιο θα είχε νόημα αν άδειαζαν τους κάδους κάθε μέρα και δεν σωρεύονταν σακούλες με ανακυκλώσιμα γύρω και έξω από αυτούς. Με τα προβλήματα που υπάρχουν, όμως, στην αποκομιδή, μπορούμε να ελιχθούμε ανάλογα με την περίπτωση. Αν πετύχουμε τον κάδο άδειο, αδειάζουμε μέσα τη σακούλα με τα ανακυκλώσιμα. Αν είναι γεμάτος, την αφήνουμε επάνω στο σωρό με κάποιο χαλαρό δέσιμο, για να μη χυθεί στο δρόμο το περιεχόμενο και να είναι εύκολο να ανοίξει από τον υπάλληλο στο κέντρο διαλογής.

3. Ελλιπής διαχωρισμός
Για να λειτουργήσει εύρυθμα η αλυσίδα της ανακύκλωσης, είναι καλύτερα να πετάμε τα υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει χαρτί ενωμένο με πλαστική μεμβράνη ή με σκληρό πλαστικό, όπως συμβαίνει σε διάφορα παιχνίδια, καλλυντικά ακόμα και στο πακέτο των τσιγάρων, ας κάνουμε τον κόπο να τα διαχωρίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα γυάλινα μπουκάλια (και όχι απαραίτητα τα πλαστικά) που έχουν πλαστικά ή μεταλλικά καπάκια, αλλά και για το χαρτί της σοκολάτας, που δεν πρέπει να το τσαλακώνουμε μαζί με το αλουμινόχαρτο.

4. Λάθος υλικά
Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πολλοί συνεχίζουν να πετούν τα αποφάγια και άλλα ακατάλληλα υλικά στην ανακύκλωση συσκευασιών. Το να πετάμε οργανικά είδη, τα οποία «δηλώνουν» την ύπαρξή τους με μια έντονη μυρωδιά, είναι η αιτία ή η δικαιολογία που χρησιμοποιούν οι δήμοι για να αδειάζουν τους μπλε κάδους με τα κοινά απορριμματοφόρα. Δεν είναι όμως μόνο τα αποφάγια. 
Οι κάδοι είναι γεμάτοι από διάφορα άλλα υλικά: μικρά έπιπλα, ρούχα, αφρολέξ, μπουκάλια μπίρας -που, όπως είναι γνωστό, επιστρέφονται και μάλιστα με αντίτιμο και ξαναχρησιμοποιούνται-, αποτσίγαρα, προφυλακτικά, βιοδιασπώμενες σακούλες. Ακόμα και μαρμάρινο νεροχύτη εντοπίσαμε!

5. Ογκώδη αντικείμενα
Είναι συνηθισμένο να βλέπουμε κάδους γεμάτους μέχρι επάνω με λίγες χαρτόκουτες. 
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οι κάδοι βρίσκονται κοντά σε καταστήματα που παραλαμβάνουν εμπορεύματα και πρέπει μετά να ξεφορτωθούν τις κούτες. Σε κάποιο σημείο μάλιστα, στου Ζωγράφου, όπου υπάρχουν πέντε κάδοι σε παράταξη, έμαθα ότι εξυπηρετούν κυρίως ένα μαγαζί: το μανάβικο που βρίσκεται πίσω τους. «Τώρα πια δεν έχουμε ξύλινα τελάρα που επιστρέφονται και γεμίζουμε χαρτόκουτες. Ε, αντί να τις πετάμε στα κοινά σκουπίδια, ζήτησα από τον δήμο να φέρει την ανακύκλωση», μας εξομολογήθηκε ο μανάβης. Πολύ καλά έκαναν και οι δύο, όμως με ένα άλλο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα δοχείο ανακύκλωσης, που θα είναι μόνο για χαρτί, και με τις κούτες να μπαίνουν μέσα τσακισμένες, δεν θα χρειάζονταν τόσοι μπλε κάδοι - που όπως διαπιστώσαμε λείπουν από την υπόλοιπη γειτονιά.
Γεωργία Ζαβιτσάνου
Φωτογραφίες: ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Όταν η ανακύκλωση των μπλε κάδων πάει στα... σκουπίδια! (part 3)


Ανακύκλωση: 25% με 30% των απορριμμάτων από τους μπλέ κάδους στις χωματερές

Περισσότεροι από 700.000 τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν το 2009 από τους μπλε κάδους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
Περίπου το 25%  με 30% αυτής της ποσότητας απορρίπτεται ως υπόλειμμα στις χωματερές, αφού περάσει από τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ).
Το υπόλειμμα – δηλαδή τα μη ανακυκλώσιμα υλικά  - το οποίο κυμαίνεται μεταξύ του 25% και 30% του συνολικού συλλεγόμενου ρεύματος αποτελείται κυρίως από υλικά που λανθασμένα απορρίφθηκαν στους μπλε κάδους από τους πολίτες (π.χ οργανικά και ζυμώσιμα υλικά, οικοδομικά υλικά, διάφορα αντικείμενα, κλπ.) και δευτερευόντως από μικρά κομμάτια -κυρίως βρώμικου πλαστικού και χαρτιού- που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν λόγω μεγέθους.
Η ΕΕΑΑ επισημαίνει πως το υπόλειμμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, όπως συμβαίνει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις στην Ελλάδα.
Βάσει στοιχείων της ΕΕΑΑ , η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που αξιοποιήθηκαν το 2009 ανήλθε σε 510.000 τόνους, γεγονός, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι τα εν λόγω υλικά δεν οδηγήθηκαν σε χώρους ταφής μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», «το ξεκαθάρισμα» παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις.
Οι εν λόγω ελλείψεις συνίστανται στο ότι δεν είναι στις υποχρεώσεις της ΕΕΑΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για το σύστημα συσκευασιών, να συγκεντρώνει και το έντυπο υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, μικρά άλλα χαρτικά), αφού δεν περιλαμβάνονται στις συσκευασίες.
Ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της ΟΕΑ (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης), δήλωσε ότι θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε χιλιάδες τόνους, αν υπήρχαν όπως έχουμε προτείνει, ξεχωριστοί κάδοι για το έντυπο υλικό.
Τα στοιχεία της ΕΕΑΑ σχετικά με την αξιοποίηση του εντύπου υλικού αναφέρουν ότι το 2009, ανακτήθηκαν επιπλέον των υπόλοιπων αποβλήτων συσκευασίας και 79.146 τόνοι χαρτιού εντύπων (εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων κλπ).
Η ΕΕΑΑ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος (περιλαμβάνονται και τα ΚΔΑΥ) και έχει ετήσιο τζίρο 25 εκατ. ευρώ. Το εν λόγο ποσό προέρχεται από τις εισφορές των εταιρειών που συμμετέχουν.
Από την αρχή της λειτουργίας της έγινε μέλος της PRO Europe (Packaging Recovery Organization Europe), που αποτελεί τον ευρωπαϊκό συλλογικό οργανισμό που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα ανακύκλωσης, γνωστό ως «green dot – πράσινο σήμα».
Οι περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα φέρουν το πράσινο σήμα.
Αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχες εταιρείες (ανέρχονται σε 1.600) έχουν εισφέρει χρήματα στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση.
 
http://www.econews.gr/2010/10/12/news-anakyklosi-skoypidia-xwmateres/

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

recycle ανακύκλωση animation

Στη χωματερή καταλήγουν σκουπίδια αντί για ανακύκλωση και στην Αττική!


Εχει γίνει συνήθεια αλλά και αιτία μικροκαβγάδων σε πολλές ελληνικές οικογένειες.
Ο λόγος για την ανακύκλωση, που έστω και με καθυστέρηση έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν ο κόπος τους τελικά θα αποδώσει και αν πραγματικά τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια καταλήγουν στα εργοστάσια ανακύκλωσης και δεν οδηγούνται μαζί με τα υπόλοιπα στις χωματερές.
Τις υποψίες των πολιτών έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει μια ανακοίνωση των εργαζόμενων στη Μαραθωνίου Αναπτυξιακή, που έχει αναλάβει την συλλογή των ανακυκλώσιμων σκουπιδιών σε εννέα μεγάλους δήμους της Αττικής: Ανθούσα, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Σπάτα.

Οι εργαζόμενοι στη Μαραθωνίου Αναπτυξιακή καταγγέλλουν ότι είναι εδώ και μήνες απλήρωτοι και ως εκ τούτου από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η αναστολή κάθε δραστηριότητάς τους σχετικής με το αντικείμενο της ανακύκλωσης. Το αποτέλεσμα είναι οι υπηρεσίες της ανακύκλωσης να μην παρέχονται σε κανένα από τους εννέα δήμους. Γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν στη χωματερή.

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι επισημαίνουν μεταξύ άλλων: «Το προσωπικό της ανακύκλωσης ζητά την καταβολή των δεδουλευμένων του, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα και με υπερβάλλοντα ζήλο να εργάζεται, όπως μέχρι τώρα έκανε».
«Το ζήτημα είναι», υπογραμμίζουν, «πως δεν οφείλουν όλοι οι ΟΤΑ που είναι μέλη - μέτοχοι της εταιρείας, αλλά "η μπάλα τούς πήρε όλους", αφού το προσωπικό δεν διαθέτει άλλο μέσο πίεσης για την καταβολή των οφειλομένων».

Το πρόβλημα πλέον για τους εργαζόμενους, όπως επισημαίνουν, έχει καταστεί βιοποριστικό, αφού αγωνιούν κάθε μήνα αν θα πληρωθούν ή όχι και πότε... Επιπλέον, επί τρία έτη δεν έχει γίνει καμία αύξηση μισθών, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία μια έχει και μια δεν έχει λογιστή κι έτσι δεν μπορούν να υπολογιστούν οι αυξήσεις, σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η «Ε» επικοινώνησε με την αντιδήμαρχο Ραφήνας, Δήμητρα Τσεβά. Η κ. Τσεβά, που είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα στο δήμο της, επιβεβαίωσε ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι στη Μαραθωνίου Αναπτυξιακή έχουν αναστείλει τις σχετικές με την ανακύκλωση δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα «ο κόσμος να έχει απογοητευτεί και να πετάει στους κάδους ό,τι να 'ναι, όλοι οι κάδοι να ανασύρονται πλέον από τους υπαλλήλους του δήμου και τα σκουπίδια να καταλήγουν αδιακρίτως στις χωματερές».

πηγή:


Οταν η ανακύκλωση στους μπλε κάδους πάει στα... σκουπιδια!


Με αφορμή όσα διάβασα για το θέμα της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων στην Βέροια. Για το πώς η ανακύκώση των μπλε κάδων κατέληγε κυριολεκτικά και μεταφορικά στα σκουπίδια...

Εκεί λοιπόν, όπου ο "έξυπνος" ιδιώτης που μετέφερε στη χωματερή το περιεχόμενο των μπλε κάδων θεωρούσε σκόπιμο να τα αναμιγνύει με τα υπόλοιπα και τελικά ο κόπος των ενεργών και περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένων πολιτών που έχουν βάλει την ανακύκλωση στην καθημερινότητα τους πήγαινε στράφι.

Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί και σε αυτό τον τομέα πρέπει να αγνοείται τόσο το κοινό καλό, η ενέργεια, οι δράσεις και η αγωνία του απλού κόσμου και να υπερτερούν πάλι τα οικονομικά, πολιτικά ή όποια ιδιοτελή συμφέροντα;

Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί να μην αξιοποιήσουμε το θέμα ανακύκλωση και σαν άτομα και σαν κοινωνία και σαν κράτος προς όφελός μας αντί να επιβαρυνόμαστε κιόλας;

Δεν είναι να απορεί κανείς, μια δράση τέτοια που σου δίνει τη δυνατότητα να αποδώσει, για το περιβάλλον, για την καθημερινότητά μας αλλά ακόμα και για την τσέπη μας στις άγριες εποχές που ζούμε να λειτουργεί αρνητικά;

Λύσεις υπάρχουν. Άμεσα διαθέσιμες και πολλές ήδη σε εφαρμογή. Ας τις δούμε, ας ενημερώσουμε τον κόσμο, ας βρούμε επιτέλους τον τρόπο έστω την ανακύκλωση να την κάνουμε σωστά, παραγωγικά, πρακτικά και με ανταπόδοση.

Όπως έλεγε και μια σχετικά παλιότερη διαφήμιση, "δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο". Τρόπο και σωστή τακτική θα πρόσθετα εγώ...

Σε μια χώρα που επικρατεί τόση ανοργανωσιά ας δώσουμε στον κανόνα, εξαιρέσεις.

Όταν η ανακύκλωση των μπλε κάδων πάει στα... σκουπίδια!


ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Γιώργος Ουρσουζίδης από... τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης
31-03-2011


-Μετά και τη διαπίστωση λαθραίας απόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Αλιάκμονα

Προς τους Επιθεωρητές- Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης απευθύνεται με επιστολή του ο Γιώργος Ουρσουζίδης και ζητά τον έλεγχο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ημαθίας σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών του σε ότ,ι αφορά τη «διαχείριση» των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του νομού.

Τούτο μετά και τις επανειλημμένες καταγγελίες της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας -όπως και προσφάτως-και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Θεοδωρίδη, ότι στο χώρο του ΧΥΤΑ στον Αλιάκμονα αποθέτονται ανεξέλεγκτα απορρίμματα προερχόμενα από το νομό Θεσσαλονίκης. Ολόκληρη η επιστολή του κ. Ουρσουζίδη, στην οποία επισυνάπτονται και συγκεκριμένα στοιχεία γι΄ αυτή την υπόθεση, έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης,
μετά την από 16.02.2010 ανοικτή επιστολή μου προς τον ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν.Ημαθίας, που αφορούσε στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στην διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Ν.Ημαθίας ,αλλά και την απολύτως επικίνδυνη κατάσταση για την δημόσια υγεία που επικρατεί στο διαχρονικό σύμπλεγμα των χωματερών μέσα στην κοίτη του Αλιάκμονα, και επειδή ουδεμία απάντηση έλαβα μέχρι σήμερα από τον αρμόδιο φορέα, παρακαλώ όπως ελέγξετε την νομιμότητα των ενεργειών του παραπάνω φορέα σε ότι αφορά, στη «διαχείριση» των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Ν.Ημαθίας.

Σύντομο ιστορικό

Ο χώρος που προέκυψε από την απόληψη αμμοχάλικων, για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τον Μάρτη του 2008 στη χωματερή του Αλιάκμονα, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα ως χώρος συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Ν.Ημαθίας, εκ των ενόντων χωροθετήθηκε έκτοτε ως ο χώρος όπου μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα οποία, ευαισθητοποιημένοι πολίτες της Ημαθίας, - παραπλανηθέντες και εμπαιζόμενοι-, διαχωρίζουν από τα λοιπά αστικά απορρίμματα και εναποθέτουν στους γνωστούς μπλε κάδους της ανακύκλωσης.

Ο συγκεκριμένος αυτός χώρος βρίσκεται είκοσι μέτρα από τη νέα χωματερή και σαράντα από τις δύο παλαιότερες, δημιουργώντας ένα διαχρονικό σύμπλεγμα χωματερών δίπλα στην κοίτη του Αλιάκμονα, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και με κατηγορηματικό τρόπο μάλιστα, την ανικανότητα της πολιτείας να διευθετήσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την τραγική κατάσταση του Αλιάκμονα. Ο χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και της χωματερής δεν φυλάσσεται, η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη ή επιχειρηματία ώστε απρόσκοπτα να αποθέτει ανεξέλεγκτες ποσότητες απορριμμάτων, χωρίς να ελέγχεται, έτσι το κόστος της απόσυρσης μετακυλύετε στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών, με αποτέλεσμα κάποιοι να ωφελούνται σκανδαλωδώς σε βάρος των δημοτών.

Είναι νωπά ακόμη στην μνήμη των πολιτών της Ημαθίας, τα γεγονότα Φλεβάρη του 2010 με τα πορτοκάλια προέλευσης Βραζιλίας, που έφτασαν μέσω λιμανιού Θεσσαλονίκης στην Χωματερή του Αλιάκμονα προς «καταστροφή», και μάλιστα χωρίς συνοδεία κάποιας αρμόδιας υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τους παραπάνω ισχυρισμούς και αποτυπώνοντας την ανεπάρκεια του ΕΣΔΑ, στο να προστατέψει τους πολίτες της Ημαθίας από την «εισαγόμενη» μόλυνση, αλλά και από δαπάνες που δεν τους αναλογούν. Η ιστορία με τα βραζιλιάνικα εσπεριδοειδή, δυστυχώς, είχε και συνέχεια «Σύντομα, εμφανίστηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα άτομα που μάζευαν τα σάπια εσπεριδοειδή», καταγγέλλουν μέλη της οικολογικής ομάδας Βέροιας, επίσης «Μας δήλωσαν ευθαρσώς ότι όσα είχαν συλλέξει θα κατέληγαν την επομένη στις λαϊκές της Ημαθίας», «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό».
Βεβαίως η απόσυρση βιομηχανικών απόβλητων στην χωματερή, και μάλιστα με την έγκριση του ΕΣΔΑ, που «νομιμοποίησε» της βιομηχανίες να απορρίπτουν οτιδήποτε, δεν έχει προηγούμενο, - και επιπλέον -, κανείς δεν γνωρίζει αν τα 0,05 € ανά κιλό, βιομηχανικών απόβλητων, εισπράχθηκαν ποτέ από τον ΕΣΔΑ όπως εξήγγειλε ή πλήρωσε τελικά για μια ακόμη φορά ο πολίτης της Ημαθίας, ως μη όφειλε, το κόστος της επικάλυψης.

Τα πρόσφατα γεγονότα.

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, όπως ευθαρσώς καταγγέλθηκαν από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Βέροιας με αρμοδιότητα στην καθαριότητα-ανακύκλωση και εξυπηρέτηση του δημότη, κ.Θεοδωρίδη Θεόδωρο, και αφορούν στην ανεξέλεγκτη διάθεση πάσης φύσεως απορριμμάτων από την Θεσσαλονίκη, πέραν των ανεξέλεγκτων δεματοποιημένων «ανακυκλώσιμων», που τα τελευταία έτη μολύνουν επί πλέον τον υδροφόρο ορίζοντα και την όχθη του Αλιάκμονα, επιβαρύνοντας οικονομικά τους πολίτες της Ημαθίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ ευνοούνται σκανδαλωδώς οι παρανομούντες αδίστακτοι «επιχειρηματίες», αποθρασυνόμενοι από την δόλια ανοχή της πολιτείας και την ατιμωρησία που έχει γίνει καθεστώς στην χώρα μας. Το αρρωστημένο αυτό καθεστώς οφείλουμε οι πολίτες να το καταγγείλουμε, προσδοκώντας στην ορθή κρίση σας και την δίκαιη τιμωρία των υπόλογων.

Με τιμή
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

-Σημείωμα του αρμόδιου αντιδημάρχου Βέροιας για την υπόθεση

Μεταξύ των στοιχείων που επισυνάπτει στην επιστολή του ο Γ. Ουρσουζίδης είναι και σχετικό σημείωμα του αρμόδιου για τον τομέα καθαριότητος αντιδημάρχου κ. Θεοδωρίδη, στην οποία με γλαφυρότητα περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στη χωματερή του Αλιάκμονα. Την οποία και παραθέτουμε αυτούσια:

Φέρνουν σκουπίδια από τη Θεσσαλονίκη, στον Αλιάκμονα!

Στην χωματερή στον Αλιάκμονα, πήγα πολλές φορές από τότε που ανέλαβα στην καθαριότητα. Με διαφορετικά αυτοκίνητα και διαφορετικές ώρες. Το ξαναείπα ότι η κατάσταση γενικά εκεί, είναι πολύ άσχημη. Σαν απλός πολίτης, παλαιότερα, διάβαζα, άκουγα για διάφορα. Κύρια η οικειότητα των παιδιών μου στους υπολογιστές, με βοήθησε και με βοηθάει ακόμη περισσότερο.

Ανατρέχεις στα παλιά και συγκρίνεις με τα σημερινά. Στα πολλά τηλέφωνα που με παίρνουν φίλοι και πολίτες, ήρθε και ένα την Τετάρτη 23-3-2011. Έφεραν, λέει, σκουπίδια, ληγμένα αναψυκτικά και γάλατα στη χωματερή. Πήγα επί τόπου για να δω και να φωτογραφίσω. Δεν πρόλαβα τα αναψυκτικά. Τα έσπρωξε ήδη ο φορτωτής. Σκουπίδια ογκώδη και τα γάλατα, τα πρόλαβα. Τετραπάκ είναι το ανακυκλώσιμο υλικό για τα γάλατα. Έπρεπε να είναι στην ανακύκλωση και ήταν εκεί σε τεράστιες σακούλες. Τα έφεραν, αυτοί που έρχονται να πάρουν τα ανακυκλώσιμα που μαζεύονται στη Βέροια. Έφυγα εκνευρισμένος, κάνοντας κάποιες αναγκαίες κινήσεις.

Την επόμενη το πρωί, την Πέμπτη 24-3-2011, πρωί πρωί στις 7 περίπου, πάλι τηλέφωνο. Ξαναέφεραν σκουπίδια οι ίδιοι. Ενώ ανέβαινα Βέροια, έφτασα στον Σκουπιδότοπο. Όταν έρχονται για τα ανακυκλώσιμα, έρχονται δυο ανοιχτά κοντέϊνερ. Την ώρα που άδειαζε το πρώτο, βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες. Καναπέδες, λάστιχα αυτοκινήτων, μαύρες σακούλες σκουπιδιών, γυψοσανίδες. Ένα ολόκληρο κοντέϊνερ σκουπίδια. Περίμενα να αδειάσει και το δεύτερο και παίρνει χρόνο για να γίνει αυτό. Κατέβασε το άδειο, ανέβασε το γεμάτο…. Ο οδηγός δεν με ήξερε αλλά, μάλλον κάτι του είπαν αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια και ξεκίνησε να φύγει. Μπήκα μπροστά. Πήγε να με πατήσει, στο Θεό του. Ο φορτωτής του Δήμου, μπήκε μπροστά. Πήρα Αστυνομία. Ήρθαν τρία οχήματα, διαδικασίες, χαρτιά και αυτόφωρο. Μετά τις 3 ξεμπέρδεψα από το τμήμα. Ήρθε και η Δήμαρχος στο τμήμα. Ζήτησε αυστηρότητα. Μετά τις 3 από τα Δικαστήρια, όπου οδηγήθηκε ο οδηγός και πήρε αναβολή για το Σάββατο. Έστω. Πάντως και με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουν κάποιοι επιτήδειοι ότι το παραμύθι τελείωσε. Αυτή η θολή κατάσταση με τα σκουπίδια και ανακυκλώσιμα να πηγαινοέρχονται στους δρόμους, δεν πάει άλλο. Εντύπωση κακή μου έκανε αυτό που είπε ο κ. Παπαποστόλου, ο πρόεδρος του ΕΣΔΑ, ο τέως Δήμαρχος Βεργίνας, αυτός που θα έπρεπε να φροντίζει να μην γίνονται αυτά. Μου είπε λοιπόν, «… τι δουλειά έχω και ανακατεύομαι στα χωράφια του». Τι να πω; Μόνο αυτό. Τίποτε Δημόσιο, κοινό, δεν είναι χωράφι κανενός. Δεν είναι περιουσία του πατέρα του. Είναι όλων και είναι υποχρέωση όλων να το φροντίζουν.
Το Σάββατο, στις 11, θα γινόταν το αυτόφωρο. Ετοιμάστηκα ανάλογα. Απογοήτευση. Πήρε αναβολή πάλι για τον Χειμώνα. Δικάσιμος λέει.. Στην ουσία; Τρέχα γύρευε. Έστω και έτσι, έχει δουλειά μέχρι τότε. Θα ξαναπάρουν μια, δυο, τρεις αναβολές ακόμη και ποιος ζει ποιος πεθαίνει.
Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εξηγούμαι.
Τα ανακυκλώσιμα, τα κουβαλάει κάποιος ιδιώτης από τη Νεοχωρούδα της Θεσσαλονίκης. Εκεί τα πηγαίνει στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). Υποτίθεται, θα φέρνει άδεια κοντέϊνερ και θα παίρνει τα γεμάτα. Να λοιπόν που δεν έρχεται άδειος. Γεμάτα έρχονται τα φορτηγά, με κάθε είδους απορρίμματα. Αδειάζουν πρώτα στη χωματερή και μετά πάνε δίπλα στα ανακυκλώσιμα. Εάν αυτά τα πήγαιναν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης όπως ήταν υποχρεωμένοι, θα πλήρωναν ανάλογα με το πόσους τόνους πάνε.

Πριν αδειάσουν, ζυγίζονται στην είσοδο του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Πολλά λεφτά, που τα γλυτώνουν αφού τα αδειάζουν εδώ. Και μετά εμείς, τρέχουμε με τα φορτηγά να κουβαλάμε αμμοχάλικα να τα σκεπάσουμε. Πετρέλαια, οδηγοί, φορτηγά. Ο κούκος αηδόνι μας έρχεται. Τάχα, κάνουμε ανακύκλωση για να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών.

Αυτήν την κατάσταση βρήκα όταν μου ανατέθηκε το αντικείμενο. Πολύ θολή κατάσταση, που βολεύει πολλούς. Όποιοι και να είναι, θα ξεβολευτούν. Κανένας δεν θα παίξει με την αξιοπρέπειά μου. Θέλω να πω ότι πολλά ακούγονται για χρήματα κάτω από το τραπέζι. Δεν επιτρέπω κανέναν να πει το ίδιο και για το πρόσωπό μου γιατί δεν έκανα αυτό ή το άλλο. Έχω σχεδόν, πλήρη την εικόνα του τι παίζεται. Και έχω αμφιβολίες αν τα σκουπίδια βρωμάνε περισσότερο από κάτι άλλα.
Ένα κι ένα κάνουν μόνο δύο. Αυτή θα είναι και η συνέχεια και ο χρόνος είναι μπροστά μας.
Θ
. Θεοδωρίδης 

από http://www.imerisia-ver.gr/main.php?type=1&id=12997

Ανακύκλωση: στις τελευταίες θέσεις κατατάσσεται η Ελλάδα


από το www.econews.gr

Στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, αφού το ποσοστό ανάκτησης στερεών απορριμμάτων περιορίζεται στο 20%, ενώ το 80% οδηγείται σε υγειονομική ταφή.
Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον Γιάνεζ Ποτότσνικ, απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με τις επιδόσεις της Ελλάδος στην ανακύκλωση απορριμμάτων που άσκησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, τονίζει ότι «η χώρα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις».
Επίσης υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των επιδόσεων των κρατών μελών προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας: «Αντί τα απόβλητα να αντιμετωπίζονται μόνο ως πρόβλημα, να θεωρούνται δυνητικά πολύτιμος πόρος».
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, οι μέσοι όροι στην ΕΕ των 27 κρατών μελών το έτος 2008 ήταν: 5,5% αποτέφρωση, 46% ανάκτηση (εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας) και 48,5% διάθεση. Στην έκθεση προόδου σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων (Ιανουάριος 2011) προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, με ποσοστό ανάκτησης στερεών απορριμμάτων μόνον 20%, ενώ στον αντίποδα, δηλαδή στα κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά ανάκτησης, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 70% και περισσότερο.

Στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα καθορίζεται ιεράρχηση της επεξεργασίας αποβλήτων, με την πρόληψη ως πρώτο στόχο, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των απορριμμάτων, αφήνοντας ως έσχατη λύση την τελική διάθεση, όπως είναι η υγειονομική ταφή. Η ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων έχει διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια (από 19% σε 38% μεταξύ 1998 και 2007) και η υγειονομική ταφή έχει μειωθεί σημαντικά. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν σημαντική βελτίωση, αλλά και ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ποσοστών ανακύκλωσης στα κράτη μέλη, από μερικές ποσοστιαίες μονάδες έως και 60-70%. Τα κράτη μέλη με τις βέλτιστες επιδόσεις έχουν εφαρμόσει σειρά νομικών και οικονομικών μέτρων, στα οποία συγκαταλέγονται φόροι υγειονομικής ταφής, συστήματα χρέωσης, συστήματα ευθύνης του παραγωγού και απαγορεύσεις υγειονομικής ταφής.

Η αποτέφρωση των αποβλήτων χρησιμοποιείται περισσότερο σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ 12 και οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται κατά κύριο λόγο στην υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή κυριαρχεί με ποσοστά μεταξύ 50% και άνω του 90% σε 16 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, όπου η υγειονομική ταφή αφορά στο 80% περίπου των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στις επιδόσεις


Η ευθύνη της σωστής ανακύκλωσης...


Κακές συνήθειες!

Της Μαρίας Μανωλέλη
 
Στη γειτονιά μου μένει ένας παππούς περίπου διακοσίων ετών. Τον βλέπω που και που να πηγαίνει κάπου με μικρά σύντομα βήματα και το βλέμμα καρφωμένο μπροστά που και βόμβα να πέσει δίπλα δε γυρίζει. Τον χαιρετάω πάντα και αυτός αποκρίνεται συνεχίζοντας να κοιτάει ευθεία στο υπερπέραν όπως λέω αστειευόμενη.

Χτές τον είδα πάλι, με μια νάιλον σακούλα στο ένα χέρι να προσπαθεί ανεπιτυχώς να την πετάξει στον κάδο ανακύκλωσης. Πήγα κοντά και κράτησα το καπάκι του κάδου ανοιχτό. «Εδώ είναι για ανακύκλωση!» του είπα δυνατά θεωρώντας βέβαιο ότι είναι κουφός. «Το ξέρω...» μου είπε,«χαρτιά έχει η σακούλα». Έμεινα χαζή. «Αααα… ανακυκλώνετε;» τον ρώτησα πάλι δυνατά. «Ακούω βρε!» Μου είπε. Προφανώς και ακούει και ανακυκλώνει. «Ωραία! Μπράβο!» του είπα πάλι λες και είμαι ειδική απεσταλμένη επόπτρια της εταιρίας ανακύκλωσης. Τον χαιρέτησα και έφυγα προβληματισμένη.

Το απόγευμα μιλούσα στο τηλέφωνο μ’έναν φίλο μου. Ετών 33.«Ανακυκλώνεις;» τον ρώτησα κάπου ανάμεσα σε σκόρπια νέα και χάχανα.«Όχι φανατικά» μου απάντησε.«Ο κάδος είναι στου διαόλου το κέρατο μωρέ!»Αφού κλείσαμε έκανα ένα μίνι γκάλοπ. Το 50% των φίλων μου δεν ανακυκλώνει. Οι λόγοι είναι κυρίως το ότι οι κάδοι ανακύκλωσης είναι πολύ μακριά ή ότι  βαριούνται τη διαδικασία διαχωρισμού γυαλιού-χαρτιού-αλουμινίου στο σπίτι. Τους είπα το περιστατικό με τον παππού. Κάποιοι με άκουσαν προσεκτικά κάποιοι με προσπέρασαν θυμίζοντας μου δικές μου κακές συνήθειες. Έτσι είναι οι φίλοι ,πρέπει να αλληλοκράζονται αλλιώς είναι κόλακες, καλό είναι βέβαια να υιοθετούν και ο ένας τις καλές συνήθειες του άλλου με την ίδια ευκολία που αντιγράφουν τις κακές. Εγώ πάντως πήρα σοβαρές αποφάσεις: Την επόμενη φορά που κάποιος θα με ρωτήσει αν καπνίζω με βλέμμα αηδίας θα τον ρωτήσω αν ανακυκλώνει. Αν όχι,  θα γυρίσω την κριτική boomerang πάνω του. Αν τώρα και ανακυκλώνει και δεν καπνίζει θα κάνω ότι δένω τα κορδόνια μου…